Mijn naam is Katrien Van Laer, rouw- en verliescounselor i.o. en Bachelor in de Toegepaste Psychologie. 

Sinds 2008 ben ik werkzaam in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding waar ik sedert jaar en dag kinderen en jongeren begeleid. Sindsdien blijf ik me bijscholen in verschillende thematieken. 

In september 2021 besloot ik te starten met de opleiding tot ‘Integratief verliescounselor’ via VZW De Bleekweide. 

Het mogen begeleiden van kinderen en jongeren vind ik een voorrecht. Kinderen hun eigen kracht (weer) laten ontdekken, mee helpen bewust worden van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten, zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige mensen. 

In de eerste plaats wil ik kijken naar wie het kind is in al zijn facetten, los van diagnoses of labels. 

Niets is fijner voor een kind dan gezien te worden. Als mama van een dochter en twee zoontjes vind ik dit heel belangrijk, en daar wil ik het verschil maken. 

Binnen de muren van ‘Achter de Regenboog’ wil ik een plek aanbieden: 

Waar geen oordeel heerst, waar ruimte gecreëerd wordt om een taal te zoeken die voor het kind of de jongere werkt. 

Vanuit warmte en mildheid gaan we samen op zoek naar wat in hart, hoofd en lichaam leeft om terug te verbinden of te herstellen. Ik geloof heel sterk in het idee dat elke mens kan groeien. 

Wat vanbinnen leeft, mag er zijn. Op een symbool-creatieve manier gaan we samen aan de slag. 

Op het tempo van het kind en op zijn/haar unieke manier. 

Door mijn open en rustige houding wil ik kinderen en jongeren de ruimte geven om hun verhaal te doen. 

Ik houd van een goed gesprek, van gelaagdheid, van diepgang. Ik ben erg geboeid door de existentiële dimensie van het leven. 

Ik trek er graag op uit voor een goede wandeling en herbron het best in de natuur. 

Tot slot kan ik enorm genieten van een goed boek.