Rebekka

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Rebekka Van Caekenberghe, praktijkcoördinator, erkend psychologe bij de psychologencommissie, EMDR-practioner en psychotraumatoolog.

Lid van de psychologencommissie en aangesloten bij de volgende verenigingen:

  • Belgisch Instituut voor Psychotrauma
  • Integrativa
  • EMDR Belgium
  • Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

In juli 2011 behaalde ik mijn licentiaats- of masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent: dit impliceert een universitaire opleiding van 5 jaar, met inbegrip van een stage.

In het verleden nam ik deel aan verschillende vormingen omtrent ouderbegeleiding, ontwikkelingsstoornissen, burn-out, suïcidepreventie, gedragsproblemen en echtscheiding.

Als therapie-opleiding koos ik voor Psychotraumatologie, ondersteund door het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, die de hefboom is voor verandering.

Als gespecialiseerd psychotherapeut tracht ik getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Zo kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Ik voltooide eveneens een EMDR-traject binnen Integrativa (erkende opleiding EMDR Belgium) en startte nu met de EMDR-opleiding voor Kinderen en Adolescenten.

Sinds januari 2017 ben ik aan de slag als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut.

Amber

Ik ben Amber Michiels, Interactionele Vormgeving Therapeute in opleiding (i.o.) en Maatschappelijk Werker.  

Vanuit mijn opleiding als I.V.-therapeut kijk ik wie ik als cliënt voor me heb, om dan samen op maat van de cliënt aan de slag te gaan. Dit kan via gespreksmethodieken, maar ook creatievere technieken zoals werken met beelden, tekenen, spel, enzovoort.  

Ik ben aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVT.IV) vereniging.  

De Educatieve Academie te Berchem waar ik de opleiding Interactionele Vormgeving volg, is erkend door:  

  • Nationaal ABP-BVP, de Belgische Vereniging voor Psychotherapeuten. 
  • Op internationaal vlak van EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy). 
  • De Educatieve Academie werd door de EAP (European Association for Psychotherapy) erkend als European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI). 

Vanuit mijn achtergrond als Maatschappelijk Werker hecht ik er veel waarde aan om oog te hebben voor de context en dit zo nodig in therapie mee te nemen. Veiligheid bewaken en kijken naar de uniciteit van elk kind/gezin staat voor mij centraal. In het verleden heb ik verschillende vormingen gevolgd zoals Geweldloos Opvoeden, Positieve Heroriëntering, Oplossingsgericht werken, Creatieve methodieken bij kinderen. Daarnaast heb ik deelgenomen aan kampen om kinderen sterker in hun schoenen te doen staan.  

Momenteel volg ik ook nog een jaaropleiding Rouw en Verlies en een cursus Kindertekeningen analyseren.  

Met veel plezier doe ik momenteel vrijwilligerswerk bij TEJO Antwerpen.  

Al jaren ben ik erg geïntrigeerd om met kinderen, jongeren en volwassenen aan de slag te gaan. Graag kijk ik samen met de cliënten hoe ze terug in hun kracht kunnen komen te staan. 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen terecht in praktijk ‘Achter de Regenboog’.