Rebekka (Antwerpen / Hansbeke)

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Rebekka Van Caekenberghe, praktijkcoördinator, erkend psychologe bij de psychologencommissie, EMDR-practioner en psychotraumatoolog.

Lid van de psychologencommissie en aangesloten bij de volgende verenigingen:

 • Belgisch Instituut voor Psychotrauma
 • Integrativa
 • EMDR Belgium
 • Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen
 • Schematherapie Vlaanderen

In juli 2011 behaalde ik mijn licentiaats- of masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent: dit impliceert een universitaire opleiding van 5 jaar, met inbegrip van een stage.

In het verleden nam ik deel aan verschillende vormingen omtrent ouderbegeleiding, ontwikkelingsstoornissen, burn-out, suïcidepreventie, gedragsproblemen en echtscheiding.

Als therapie-opleiding koos ik voor Psychotraumatologie, ondersteund door het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, die de hefboom is voor verandering.

Als gespecialiseerd psychotherapeut tracht ik getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Zo kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Ik voltooide eveneens een EMDR-traject binnen Integrativa (erkende opleiding EMDR Belgium) en de basisopleiding binnen de schematherapie. Verder rondde ik mijn EMDR-opleiding voor Kinderen en Adolescenten in december 2021 af.

Sinds januari 2017 ben ik aan de slag als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut.

Amber (Antwerpen)

Ik ben Amber Michiels, Interactionele Vormgeving Therapeute in opleiding (i.o.) en Maatschappelijk Werker.  

Vanuit mijn opleiding als I.V.-therapeut kijk ik wie ik als cliënt voor me heb, om dan samen op maat van de cliënt aan de slag te gaan. Dit kan via gespreksmethodieken, maar ook creatievere technieken zoals werken met beelden, tekenen, spel, enzovoort.  

Ik ben aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVT.IV) vereniging.  

De Educatieve Academie te Berchem waar ik de opleiding Interactionele Vormgeving volg, is erkend door:  

 • Nationaal ABP-BVP, de Belgische Vereniging voor Psychotherapeuten. 
 • Op internationaal vlak van EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy). 
 • De Educatieve Academie werd door de EAP (European Association for Psychotherapy) erkend als European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI). 

Vanuit mijn achtergrond als Maatschappelijk Werker hecht ik er veel waarde aan om oog te hebben voor de context en dit zo nodig in therapie mee te nemen. Veiligheid bewaken en kijken naar de uniciteit van elk mens, kind en gezin staat voor mij centraal. Samen gaan we op weg!

In 2021 rondde ik mijn jaaropleiding van Integratieve rouw- en verliesbegeleiding af. Daarnaast heb ik verschillende vormingen gevolgd zoals geweldloos opvoeden, positieve heroriëntering, oplossingsgericht werken en creatieve methodieken bij kinderen. Ook heb ik deelgenomen aan kampen om kinderen sterker in hun schoenen te doen staan en deed ik met veel plezier vrijwilligerswerk bij TEJO Antwerpen.

Al jaren ben ik erg geïntrigeerd om met kinderen, jongeren en volwassenen aan de slag te gaan. Graag kijk ik samen hoe je terug in je kracht kunt komen te staan. 

Katleen (Antwerpen)

Hoi,

Ik ben Katleen Hammels (1984), therapeut in de Interactionele Vormgeving (I.V.) met een achtergrond van maatschappelijk werk.

Mijn levenservaring, mijn van kindsaf aan geboeid zijn in waarom mensen zijn hoe ze zijn, mijn hooggevoeligheid en mijn eigen zoektocht zorgen ervoor dat ik een groot empathisch vermogen heb.  Ik kijk en luister dan ook met mildheid en zonder oordeel naar jouw verhaal. 

Op een veilige plek die we samen creëren en waar niets moet, mag je op verhaal komen om op jouw tempo te praten, te creeëren, te ervaren, te doen, te voelen of gewoon te zijn. Gesprekstherapie kan worden afgewisseld met lichaamsgerichte oefeningen, mindfulness, focussen, creatieve werkvormen, transpersoonlijke methodieken… Afhankelijk van jouw noden en wat voor jou het beste werkt. We gaan samen op zoek naar jouw hulpbronnen en kwaliteiten die ieder van ons heeft.  Zo kan er stapsgewijs (terug) beweging ontstaan. Samen zoeken we naar waar jouw hart (terug) warm van wordt.

Jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht.

Mijn stijl: authentiek, gevoelig, warm, humor op gepaste tijde

Omdat ik heel graag bij leer volg ik regelmatig trainingen en ben ik net nog gestart met een jaaropleiding Mindfulness en compassie. Ook word ik blij van dansen, impro, mijn zotte kat, creatief bezig zijn en heb ik een liefde voor kleuren.

Katleen

 • Is lid van de beroepsvereniging VVTIV 
 • Volgt regelmatig supervisie
 • Vrijwilliger bij Tejo: korte oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jongeren
 • Vrijwilliger bij vzw Touw: kortdurende kosteloze therapie voor volwassenen

Opleidingen

Postgraduaat Interactionele Vormgeving
4-jarige therapieopleiding 
Educatieve Academie Antwerpen

NLP
1- jarige opleiding 
Lazulli Instituut 

Gezondheidsconsulente
( 1 jaar)
De Levensschool

Bachelor maatschappelijk werk 
KDG – Hogeschool

Bijscholingen:
– Werken met duplo in contextuele verhalen
– Schaamte en kwetsbaarheid
– Compassion Focussed therapy
– Aandacht voor agressie
– Werken met archetypen
– Mindfulnesstraining
– Spirituele stervensbegeleiding
– Verbindende communicatie 
– Psych- k
– Reiki 1ste graad

Carolien (Antwerpen)

Mijn naam is Caro Moons (°1985), contextueel psychotherapeut en bachelor toegepast psycholoog.

In 2006 behaalde ik mijn diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie te Antwerpen. Ik rondde in 2014 mijn 4-jarige opleiding contextuele hulpverlening- en therapie af bij Leren over leven te Antwerpen.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Meer dan 10 jaar was ik actief als hulpverlener/therapeut binnen CAW Boom Mechelen Lier. 

Sinds 2018 ben ik werkzaam als individueel- en relatietherapeut binnen mijn eigen praktijk regio den Bell. Verder werk ik als beleidsmedewerker rond verslavingspreventie bij de stad Antwerpen.

Werkwijze: De vraag van jou als cliënt staat voor mij centraal. Dit wil zeggen dat jij bepaalt waar je op wil focussen. Indien ik als therapeut het idee heb dat ook andere thema’s spelen, zal ik deze duidelijk benoemen maar niet opdringen. Jij beslist zelf over jouw traject en of je wil ingaan op onderliggende thema’s.

Mijn begeleidingstrajecten zijn eerder kortdurend, mits ik sterk geloof dat een mens een krachtig wezen is en de kans moet krijgen om ‘uit te proberen’, trial and error. Beweging in het hier en nu zijn voor mij de belangrijkste focus. 

Persoonlijkheid: Als therapeut hou ik ervan “gewoon” te doen, eenvoudige alledaagse taal te gebruiken (met duidelijk Antwerps accent) en het vooral niet moeilijker te maken dan het leven soms al is. 

Ik hou ervan om mensen echt te ontmoeten, samen te worstelen doorheen de moeilijkere periodes. Maar even goed fel te lachen als het eens wat luchtiger mag zijn. Ik geloof erg in de kracht van humor. Mijn stijl is eerder sturend.

In het dagelijkse leven hecht ik veel belang aan sport, doe ik aan improvisatietheater, kijk ik teveel series/films/theatervoorstelling en ben ik een grote dierenvriend (vooral katten).

Sandy (Antwerpen)

Mijn naam is Sandy en ik vertel je graag wat ik voor jou kan betekenen.

Meer dan 20 jaar werkte ik met slachtoffers en verdachten van ingrijpende en minder ingrijpende gebeurtenissen. Ik bracht o.a. slechtnieuwsmeldingen aan volwassenen, jongeren en kinderen naar aanleiding van het overlijden van een naaste, begeleidde nabestaanden tijdens het afscheid nemen en ik luisterde vooral vele jaren naar volwassenen, jongeren en kinderen die het gevoel hadden even niet meer te weten hoe ze verder moesten door een verlies dat hen was overkomen of door (ernstige) gebeurtenissen die op hun pad waren gekomen.

Hierbij zag ik veel verdriet, woede, onmacht…Deze ervaringen leerden mij dat het ons op sommige momenten relatief makkelijk lukt om om te gaan met de moeilijkheden die het leven ons biedt en dat we daar op andere momenten volledig in lijken vast te lopen en hulp nuttig of zelfs noodzakelijk blijkt te zijn.

Tijdens een begeleidingstraject sta ik aan jouw zijde en neem de tijd om te luisteren naar jouw verhaal zonder oordeel. Samen zoeken we uit hoe je meer inzicht kan krijgen in jouw proces en eventuele gebeurtenissen uit het verleden. 

Daarnaast bekijken we hoe je stap voor stap op emotioneel, mentaal en fysiek vlak weer meer evenwicht kan vinden en opnieuw meer innerlijke rust kan ervaren. De opleidingen die ik o.a. volgde:

 • Integratieve psychotherapie (AIHP – i.o.)
 • Integratieve rouw- en verliesbegeleiding (Educatieve academie)
 • ACT – acceptance and commitment therapy voor jongeren (ACT-academie)
 • ACT – acceptance and commitment therapy basisopleiding (ACT-academie)
 • Yogadocentenopleiding (Purusha)

Ik ben aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Psychotherapie vzw – Association Belge de Psychothérapie

Nick (Antwerpen)

Als ervaren klinisch psycholoog kunnen zowel jongeren (vanaf 12 jaar) als volwassenen bij mij terecht voor psychologische behandeling en begeleiding. 

Ik blik momenteel terug op meer dan 20 jaar ervaring als voltijds psycholoog, waarvan 11 jaar klinische ervaring als behandelaar. Eén van mijn specialisaties is het stellen van klinisch- psychologische diagnoses (scheppen van duidelijkheid in de problematiek), waarbij we bij de intake een behandelingsplan bespreken en indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. 

Bij behandeling van jongeren streef ik er naar om vanuit een systeemvisie zoveel mogelijk de ouders of betrokkenen in de pleegzorg zo intensief mogelijk te betrekken in het behandelprogramma. 

Ik kan ook terugblikken op 14 jaar ervaring als forensisch psycholoog. Dit betekent dat ik zowel voor daders als slachtoffers over een heel uitgebreide kennis en know-how beschik om aan de slag te gaan voor herstel na confrontatie met een delict. 

Binnen het kader van F.O.D. Justitie genoot ik alle opleidingen “forensische psychologie” en motivationele gespreksvoering. 

Ik ben erkend psycholoog bij de psychologencommissie (inschrijvingsnummer 661105177) en beschik over een visum als klinisch psycholoog (nr. 261784 bij F.O.D. volkgezondheid). 

Relationele problemen 

Wanneer ik een aanmelding krijg met een vraag rond relationele moeilijkheden, vertrek ik steeds van de visie dat op het moment van aanmelding eigenlijk 3 cliënten tegelijk hulp vragen, namelijk zowel beide individuele cliënten als de relatie zelf, die ik als een eigen aparte cliënt of entiteit zie. 

We besteden dan ook aandacht aan individuele sessies (minstens elke partner één sessie in het begin van de begeleiding) in combinatie met de relatiesessies. De individuele sessies vallen 100 % onder het individueel beroepsgeheim. 

In de individuele sessies worden principes toegepast van zowel ervaringsgerichte therapieën als gedragstherapie. Hierbij staan we grondig stil en exploreren we individuele wensen, gevoelens, gedachten, gedrag en levensdoelstellingen. 

Uiteraard passen we dit zo goed mogelijk af op de relationele problematiek. Met elk van de individuele cliënten van het koppel worden concrete afspraken gemaakt wat en op welke manier verworven inzichten in de relatiesessies ingebracht worden. 

De relationele werking bestaat uit heel concrete opdrachten en huistaken, die goed voorbereid en uitgewerkt worden. Bij de relatiesessies hanteren we vooral inzichten uit de relatie en communicatietherapie. Tijdens de sessies evalueren we het verloop van de oefeningen in het kader van relatieherstel en sturen we bij, met uiteraard de nodige aandacht voor de gevoelswereld van beide partners en het aanleren van een efficiënte communicatie tussen beiden betreffende het relationeel functioneren.  

Lisa (Hansbeke)

Ik ben Lisa Braeckevelt, klinisch orthopedagoge en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.

Vanuit mijn opleiding aan de Universiteit Gent werk ik context- & oplossingsgericht. Ik volgde in het verleden ook vormingen omtrent omgaan met agressie, circulaire vraagstelling, motiverende gespreksvoering en Life Space Crisis Intervention (LSCI).

Ik begeleid zowel kinderen, volwassenen als gezinnen. Specifiek bied ik psychosociale- en opvoedingsondersteuning aan.

Psychosociale ondersteuning betekent begeleiding bij relationele of persoonlijke problemen die klachten veroorzaken. Ervaar je psychische, emotionele of sociale gevolgen van een situatie of aandoening? Dan inventariseren we samen je klachten en bespreken je gewenste situatie. Op deze manier werken we een persoonsgericht traject uit.

Je kan bij mij ook terecht voor problematische opvoedingssituaties of op crisismomenten. We staan stil bij de hulpvraag van het gezin en de psychosociale gevolgen bij alle betrokkenen. Samen met de cliënten ga ik na welke gezinsstructuren aanwezig zijn en hoe we deze interacties kunnen veranderen. We zullen samen in gesprek gaan, een handelingsplan opstellen en de band tussen de gezinsleden en hun context bewaken.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht in praktijk ‘Achter de Regenboog’.