Rebekka (Antwerpen (aanmeldingsstop) / Hansbeke (korte wachtlijst)

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Rebekka Van Caekenberghe, praktijkcoördinator, erkend psychologe bij de psychologencommissie, EMDR-practioner en psychotraumatoolog.

Lid van de psychologencommissie en aangesloten bij de volgende verenigingen:

 • Belgisch Instituut voor Psychotrauma
 • Integrativa
 • EMDR Belgium
 • Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen
 • Schematherapie Vlaanderen

In juli 2011 behaalde ik mijn licentiaats- of masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent: dit impliceert een universitaire opleiding van 5 jaar, met inbegrip van een stage.

In het verleden nam ik deel aan verschillende vormingen omtrent ouderbegeleiding, ontwikkelingsstoornissen, burn-out, suïcidepreventie, gedragsproblemen en echtscheiding.

Als therapie-opleiding koos ik voor Psychotraumatologie, ondersteund door het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, die de hefboom is voor verandering.

Als gespecialiseerd psychotherapeut tracht ik getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Zo kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Ik voltooide eveneens een EMDR-traject binnen Integrativa (erkende opleiding EMDR Belgium) en de basisopleiding binnen de schematherapie. Verder rondde ik mijn EMDR-opleiding voor Kinderen en Adolescenten in december 2021 af.

Sinds januari 2017 ben ik aan de slag als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut.

In Antwerpen heb ikzelf als psycholoog een patiëntenstop omwille van een te lange wachtlijst. Bij mijn collega’s kan u wel vlot instromen.

Katleen (Antwerpen)

Hoi,

Ik ben Katleen Hammels (1984), therapeut in de Interactionele Vormgeving (I.V.) met een achtergrond van maatschappelijk werk.

Mijn levenservaring, mijn van kindsaf aan geboeid zijn in waarom mensen zijn hoe ze zijn, mijn hooggevoeligheid en mijn eigen zoektocht zorgen ervoor dat ik een groot empathisch vermogen heb.  Ik kijk en luister dan ook met mildheid en zonder oordeel naar jouw verhaal. 

Op een veilige plek die we samen creëren en waar niets moet, mag je op verhaal komen om op jouw tempo te praten, te creeëren, te ervaren, te doen, te voelen of gewoon te zijn. Gesprekstherapie kan worden afgewisseld met lichaamsgerichte oefeningen, mindfulness, focussen, creatieve werkvormen, transpersoonlijke methodieken… Afhankelijk van jouw noden en wat voor jou het beste werkt. We gaan samen op zoek naar jouw hulpbronnen en kwaliteiten die ieder van ons heeft.  Zo kan er stapsgewijs (terug) beweging ontstaan. Samen zoeken we naar waar jouw hart (terug) warm van wordt.

Jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht.

Mijn stijl: authentiek, gevoelig, warm, humor op gepaste tijde

Omdat ik heel graag bij leer volg ik regelmatig trainingen en ben ik net nog gestart met een opleiding traumaverwerking. Ook word ik blij van dansen, impro, mijn zotte kat, creatief bezig zijn en heb ik een liefde voor kleuren.

Katleen

 • Is lid van de beroepsvereniging VVTIV 
 • Volgt regelmatig supervisie
 • Vrijwilliger bij Tejo: korte oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jongeren
 • Vrijwilliger bij vzw Touw: kortdurende kosteloze therapie voor volwassenen

Opleidingen

Postgraduaat Interactionele Vormgeving
4-jarige therapieopleiding 
Educatieve Academie Antwerpen

NLP
1- jarige opleiding 
Lazulli Instituut 

Gezondheidsconsulente
( 1 jaar)
De Levensschool

Bachelor maatschappelijk werk 
KDG – Hogeschool

Bijscholingen:
– Werken met duplo in contextuele verhalen
– Schaamte en kwetsbaarheid
– Compassion Focussed therapy
– Aandacht voor agressie
– Werken met archetypen
– Mindfulnesstraining
– Spirituele stervensbegeleiding
– Verbindende communicatie 
– Psych- k
– Reiki 1ste graad
– Jaaropleiding Mindfulness en compassie

Caro (Antwerpen)

Mijn naam is Caro Moons (°1985), contextueel psychotherapeut en bachelor toegepast psycholoog.

In 2006 behaalde ik mijn diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie te Antwerpen. Ik rondde in 2014 mijn 4-jarige opleiding contextuele hulpverlening- en therapie af bij Leren over leven te Antwerpen.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Meer dan 10 jaar was ik actief als hulpverlener/therapeut binnen CAW Boom Mechelen Lier. 

Sinds 2018 ben ik werkzaam als individueel- en relatietherapeut binnen mijn eigen praktijk regio den Bell. Verder werk ik als beleidsmedewerker rond verslavingspreventie bij de stad Antwerpen.

Werkwijze: De vraag van jou als cliënt staat voor mij centraal. Dit wil zeggen dat jij bepaalt waar je op wil focussen. Indien ik als therapeut het idee heb dat ook andere thema’s spelen, zal ik deze duidelijk benoemen maar niet opdringen. Jij beslist zelf over jouw traject en of je wil ingaan op onderliggende thema’s.

Mijn begeleidingstrajecten zijn eerder kortdurend, mits ik sterk geloof dat een mens een krachtig wezen is en de kans moet krijgen om ‘uit te proberen’, trial and error. Beweging in het hier en nu zijn voor mij de belangrijkste focus. 

Persoonlijkheid: Als therapeut hou ik ervan “gewoon” te doen, eenvoudige alledaagse taal te gebruiken (met duidelijk Antwerps accent) en het vooral niet moeilijker te maken dan het leven soms al is. 

Ik hou ervan om mensen echt te ontmoeten, samen te worstelen doorheen de moeilijkere periodes. Maar even goed fel te lachen als het eens wat luchtiger mag zijn. Ik geloof erg in de kracht van humor. Mijn stijl is eerder sturend.

In het dagelijkse leven hecht ik veel belang aan sport, doe ik aan improvisatietheater, kijk ik teveel series/films/theatervoorstelling en ben ik een grote dierenvriend (vooral katten).

Sandy (Antwerpen)

Mijn naam is Sandy en ik vertel je graag wat ik voor jou kan betekenen.

Meer dan 20 jaar werkte ik met slachtoffers en verdachten van ingrijpende en minder ingrijpende gebeurtenissen. Ik bracht o.a. slechtnieuwsmeldingen aan volwassenen, jongeren en kinderen naar aanleiding van het overlijden van een naaste, begeleidde nabestaanden tijdens het afscheid nemen en ik luisterde vooral vele jaren naar volwassenen, jongeren en kinderen die het gevoel hadden even niet meer te weten hoe ze verder moesten door een verlies dat hen was overkomen of door (ernstige) gebeurtenissen die op hun pad waren gekomen.

Hierbij zag ik veel verdriet, woede, onmacht…Deze ervaringen leerden mij dat het ons op sommige momenten relatief makkelijk lukt om om te gaan met de moeilijkheden die het leven ons biedt en dat we daar op andere momenten volledig in lijken vast te lopen en hulp nuttig of zelfs noodzakelijk blijkt te zijn.

Tijdens een begeleidingstraject sta ik aan jouw zijde en neem de tijd om te luisteren naar jouw verhaal zonder oordeel. Samen zoeken we uit hoe je meer inzicht kan krijgen in jouw proces en eventuele gebeurtenissen uit het verleden. 

Daarnaast bekijken we hoe je stap voor stap op emotioneel, mentaal en fysiek vlak weer meer evenwicht kan vinden en opnieuw meer innerlijke rust kan ervaren. De opleidingen die ik o.a. volgde:

 • Postgraduaat in de integratieve en humanistische psychotherapie (AIHP – i.o.)
 • Trauma informed practice (Ybe Casteleyn)
 • Integratieve rouw- en verliesbegeleiding (Educatieve academie)
 • Brainspotting (Brainspotting Belgium)
 • ACT – acceptance and commitment therapy voor jongeren (ACT-academie)
 • ACT – acceptance and commitment therapy basisopleiding (ACT-academie)
 • Yogadocentenopleiding (Purusha)

Sandy is aangesloten bij de Belgische vereniging voor psychotherapie ABP-BVP.

Lisa (Hansbeke)

Mijn naam is Lisa Braeckevelt, klinisch orthopedagoge en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.

Vanuit mijn opleiding aan de Universiteit Gent werk ik context- & oplossingsgericht. Ik volgde in het verleden ook vormingen rond omgaan met weerstand en agressie, circulaire vraagstelling, motiverende gespreksvoering en Life Space Crisis Intervention (LSCI).

Jongeren en volwassenen: 

Je kan bij mij terecht als je psychische, emotionele of sociale gevolgen ervaart van een situatie of aandoening. Maar wat betekent dat nu precies? 

Net zoals de zee gaan we op- en neer met de golven van ons leven. Er komt veel op ons af en de ene golf is hoger of wilder dan de andere. Surfen op die golven kan uitdagend zijn. Soms val je neer en geraak je zelf niet meer boven. Je kan je angstig of overspoeld voelen, terwijl die golven maar blijven komen. 

Zit je vast in je eigen gedachten? Ervaar je stress thuis of op het werk? Heb je het gevoel dat je energie helemaal weg is? 

Via oplossings- en lichaamsgerichte oefeningen en technieken help ik je weer op weg. 

Onze gedachten zijn sterker dan we denken. Onderdeel van de therapie is je daar bewust van worden en terug grip te krijgen op je gedachten en gevoelens.

Gezinsbegeleiding:

Je kan bij mij ook terecht als het even moeilijk gaat binnen je gezin. Heb je het gevoel dat je kind moeite heeft met executieve functies of emotieregulatie? Weet je als ouder soms niet meer hoe je jouw kind of jezelf tot rust kan brengen? 

Samen bekijken we welke gezinsstructuren aanwezig zijn en hoe we de interacties tussen gezinsleden kunnen veranderen. We gaan samen in gesprek en werken een gericht traject uit, aangepast aan jullie noden. Dat kan in de vorm van individuele therapie voor kinderen, ouderbegeleiding alsook ouder-kind sessies. 

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht in praktijk ‘Achter de Regenboog’. 

Sarah (enkel online)

Sarah Braeckevelt is psychologe en gedragstherapeute, zij specialiseert zich in Mindfulness & ACT (Acceptance & Commitment therapy) en ontwikkelde een online programma erop gericht je psychologische flexibiliteit te versterken. Dit is je vermogen om -in het licht van de uitdagingen die het leven onvermijdelijk brengt- te blijven handelen naar wat je belangrijk vindt. 

Om dit te kunnen doen is het nodig om onze relatie met lastige gevoelens en gedachten onder de loep te nemen. Hierbij zijn extra tools en ondersteuning -voor velen onder ons- erg welkom. Haar werkwijze is gebed in een combinatie van haar ervaring en achtergrond als psychologe en gedragstherapeute, alsook in haar eigen levenservaring. 

Haar aanpak kan iets voor jou zijn wanneer je merkt dat gevoelens en gedachten je vaak ’te pakken’ krijgen, in de zin dat ze je ervan overtuigen dat je bepaalde zaken ’niet kan’ of ’niet mag’, terwijl je het in feite erg graag zou willen. Misschien heb je al wel psychotherapie geprobeerd in het verleden, of ben je zelfs nu actief in therapie, maar wil je graag meer ondersteuning in het implementeren van de gewenste verandering.

Overzicht opleidingen:

 • Klinische psychologie (Universiteit Gent, 2006-2011)
 • Permanente vorming gedragstherapie (Universiteit Gent, 2013-2016)
 • Acceptance & commitment therapy basisopleiding (ACT academie)
 • Relational frame theory basisopleiding (ACT academie)
 • EMDR deel 1 en 2 (EMDR Belgium)
 • Schematherapie basisopleiding (schematherapie Vlaanderen)

Aangesloten bij volgende beroepsverenigingen: psychologencommissie, ACBS-bene (Association for contextual behavioural science van België/Nederland)

Via onderstaande link vind je verdere informatie over het programma ‘Fully present’ en haar werkwijze terug. 
https://www.fullypresent.be/nl/services-1