Rebekka (Antwerpen / Hansbeke)

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Rebekka Van Caekenberghe, praktijkcoördinator, erkend psychologe bij de psychologencommissie, EMDR-practioner en psychotraumatoolog.

Lid van de psychologencommissie en aangesloten bij de volgende verenigingen:

 • Belgisch Instituut voor Psychotrauma
 • Integrativa
 • EMDR Belgium
 • Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen
 • Schematherapie Vlaanderen

In juli 2011 behaalde ik mijn licentiaats- of masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent: dit impliceert een universitaire opleiding van 5 jaar, met inbegrip van een stage.

In het verleden nam ik deel aan verschillende vormingen omtrent ouderbegeleiding, ontwikkelingsstoornissen, burn-out, suïcidepreventie, gedragsproblemen en echtscheiding.

Als therapie-opleiding koos ik voor Psychotraumatologie, ondersteund door het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, die de hefboom is voor verandering.

Als gespecialiseerd psychotherapeut tracht ik getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Zo kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Ik voltooide eveneens een EMDR-traject binnen Integrativa (erkende opleiding EMDR Belgium) en de basisopleiding binnen de schematherapie. Verder ben ik bezig met mijn EMDR-opleiding voor Kinderen en Adolescenten (deel II in december 2021).

Sinds januari 2017 ben ik aan de slag als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut.

Amber (Antwerpen)

Ik ben Amber Michiels, Interactionele Vormgeving Therapeute in opleiding (i.o.) en Maatschappelijk Werker.  

Vanuit mijn opleiding als I.V.-therapeut kijk ik wie ik als cliënt voor me heb, om dan samen op maat van de cliënt aan de slag te gaan. Dit kan via gespreksmethodieken, maar ook creatievere technieken zoals werken met beelden, tekenen, spel, enzovoort.  

Ik ben aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVT.IV) vereniging.  

De Educatieve Academie te Berchem waar ik de opleiding Interactionele Vormgeving volg, is erkend door:  

 • Nationaal ABP-BVP, de Belgische Vereniging voor Psychotherapeuten. 
 • Op internationaal vlak van EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy). 
 • De Educatieve Academie werd door de EAP (European Association for Psychotherapy) erkend als European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI). 

Vanuit mijn achtergrond als Maatschappelijk Werker hecht ik er veel waarde aan om oog te hebben voor de context en dit zo nodig in therapie mee te nemen. Veiligheid bewaken en kijken naar de uniciteit van elk mens, kind en gezin staat voor mij centraal. Samen gaan we op weg!

In 2021 rondde ik mijn jaaropleiding van Integratieve rouw- en verliesbegeleiding af. Daarnaast heb ik verschillende vormingen gevolgd zoals geweldloos opvoeden, positieve heroriëntering, oplossingsgericht werken en creatieve methodieken bij kinderen. Ook heb ik deelgenomen aan kampen om kinderen sterker in hun schoenen te doen staan en deed ik met veel plezier vrijwilligerswerk bij TEJO Antwerpen.

Al jaren ben ik erg geïntrigeerd om met kinderen, jongeren en volwassenen aan de slag te gaan. Graag kijk ik samen hoe je terug in je kracht kunt komen te staan. 

Annelies (Antwerpen)

Mijn naam is Annelies Follaets.

Als therapeut in de Interactionele Vormgeving (i.o.) heb ik heel wat methodes klaar om met jou aan de slag te gaan. We bekijken samen wat er het best bij je past of wat op dat moment nodig is: via gesprek, creativiteit, lichaamswerk,… Er zijn veel mogelijkheden om in beweging te komen.

Naast therapeut ben ik sociaal-cultureel werker van opleiding en deed ik intussen heel wat ervaring op in het vormingswerk. Hierdoor ben ik thuis in verschillende thema’s zoals identiteitsontwikkeling, weerbaarheid, relaties en seksualiteit en zingeving. 


Intussen ben ik ook aan de slag als therapeut bij TEJO. Met jongeren heb ik heel wat ervaring -zowel individueel als in groep- maar ook volwassenen zijn zeker aan het juiste adres. Ongeacht jouw leeftijd staan we samen stil maar creeëren we ook beweging. Dat steeds vanuit een krachtgerichte aanpak. 


Verder ben ik ontzettend leergierig en volg ik geregeld opleidingen om zoveel mogelijk op maat van cliënten te kunnen blijven werken. Zo mag ik mezelf intussen ook rots- en water trainer noemen en volgde ik recent nog een korte training rond suïcidepreventie.


Ik ben aangesloten bij het VVTIV. Dat is de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving.  De Educatieve Academie te Berchem waar ik de opleiding Interactionele Vormgeving volg, is erkend door:  

 • Nationaal ABP-BVP, de Belgische Vereniging voor Psychotherapeuten. 
 • Op internationaal vlak van EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy). 
 • De Educatieve Academie werd door de EAP (European Association for Psychotherapy) erkend als European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI). 

Katleen (Antwerpen)

Hoi,

Ik ben Katleen Hammels (1984), therapeut in de Interactionele Vormgeving (I.V.) met een achtergrond van maatschappelijk werk.

Mijn levenservaring, mijn van kindsaf aan geboeid zijn in waarom mensen zijn hoe ze zijn, mijn hooggevoeligheid en mijn eigen zoektocht zorgen ervoor dat ik een groot empathisch vermogen heb.  Ik kijk en luister dan ook met mildheid en zonder oordeel naar jouw verhaal. 

Op een veilige plek die we samen creëren en waar niets moet, mag je op verhaal komen om op jouw tempo te praten, te creeëren, te ervaren, te doen, te voelen of gewoon te zijn. Gesprekstherapie kan worden afgewisseld met lichaamsgerichte oefeningen, mindfulness, focussen, creatieve werkvormen, transpersoonlijke methodieken… Afhankelijk van jouw noden en wat voor jou het beste werkt. We gaan samen op zoek naar jouw hulpbronnen en kwaliteiten die ieder van ons heeft.  Zo kan er stapsgewijs (terug) beweging ontstaan. Samen zoeken we naar waar jouw hart (terug) warm van wordt.

Jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht.

Mijn stijl: authentiek, gevoelig, warm, humor op gepaste tijde

Omdat ik heel graag bij leer volg ik regelmatig trainingen en ben ik net nog gestart met een jaaropleiding Mindfulness en compassie. Ook word ik blij van dansen, impro, mijn zotte kat, creatief bezig zijn en heb ik een liefde voor kleuren.

Katleen

 • Is lid van de beroepsvereniging VVTIV 
 • Volgt regelmatig supervisie
 • Vrijwilliger bij Tejo: korte oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jongeren
 • Vrijwilliger bij vzw Touw: kortdurende kosteloze therapie voor volwassenen

Opleidingen

Postgraduaat Interactionele Vormgeving
4-jarige therapieopleiding 
Educatieve Academie Antwerpen

NLP
1- jarige opleiding 
Lazulli Instituut 

Gezondheidsconsulente
( 1 jaar)
De Levensschool

Bachelor maatschappelijk werk 
KDG – Hogeschool

Bijscholingen:
– Werken met duplo in contextuele verhalen
– Schaamte en kwetsbaarheid
– Compassion Focussed therapy
– Aandacht voor agressie
– Werken met archetypen
– Mindfulnesstraining
– Spirituele stervensbegeleiding
– Verbindende communicatie 
– Psych- k
– Reiki 1ste graad

Carolien (Antwerpen)

Mijn naam is Caro Moons (°1985), contextueel psychotherapeut en bachelor toegepast psycholoog.

In 2006 behaalde ik mijn diploma bachelor in de Toegepaste Psychologie te Antwerpen. Ik rondde in 2014 mijn 4-jarige opleiding contextuele hulpverlening- en therapie af bij Leren over leven te Antwerpen.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

Meer dan 10 jaar was ik actief als hulpverlener/therapeut binnen CAW Boom Mechelen Lier. 

Sinds 2018 ben ik werkzaam als individueel- en relatietherapeut binnen mijn eigen praktijk regio den Bell. Verder werk ik als beleidsmedewerker rond verslavingspreventie bij de stad Antwerpen.

Werkwijze: De vraag van jou als cliënt staat voor mij centraal. Dit wil zeggen dat jij bepaalt waar je op wil focussen. Indien ik als therapeut het idee heb dat ook andere thema’s spelen, zal ik deze duidelijk benoemen maar niet opdringen. Jij beslist zelf over jouw traject en of je wil ingaan op onderliggende thema’s.

Mijn begeleidingstrajecten zijn eerder kortdurend, mits ik sterk geloof dat een mens een krachtig wezen is en de kans moet krijgen om ‘uit te proberen’, trial and error. Beweging in het hier en nu zijn voor mij de belangrijkste focus. 

Persoonlijkheid: Als therapeut hou ik ervan “gewoon” te doen, eenvoudige alledaagse taal te gebruiken (met duidelijk Antwerps accent) en het vooral niet moeilijker te maken dan het leven soms al is. 

Ik hou ervan om mensen echt te ontmoeten, samen te worstelen doorheen de moeilijkere periodes. Maar even goed fel te lachen als het eens wat luchtiger mag zijn. Ik geloof erg in de kracht van humor. Mijn stijl is eerder sturend.

In het dagelijkse leven hecht ik veel belang aan sport, doe ik aan improvisatietheater, kijk ik teveel series/films/theatervoorstelling en ben ik een grote dierenvriend (vooral katten).

Lisa (Hansbeke)

Ik ben Lisa Braeckevelt, klinisch orthopedagoge en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.

Vanuit mijn opleiding aan de Universiteit Gent werk ik context- & oplossingsgericht. Ik volgde in het verleden ook vormingen omtrent omgaan met agressie, circulaire vraagstelling, motiverende gespreksvoering en Life Space Crisis Intervention (LSCI).

Ik begeleid zowel kinderen, volwassenen als gezinnen. Specifiek bied ik psychosociale- en opvoedingsondersteuning aan.

Psychosociale ondersteuning betekent begeleiding bij relationele of persoonlijke problemen die klachten veroorzaken. Ervaar je psychische, emotionele of sociale gevolgen van een situatie of aandoening? Dan inventariseren we samen je klachten en bespreken je gewenste situatie. Op deze manier werken we een persoonsgericht traject uit.

Je kan bij mij ook terecht voor problematische opvoedingssituaties of op crisismomenten. We staan stil bij de hulpvraag van het gezin en de psychosociale gevolgen bij alle betrokkenen. Samen met de cliënten ga ik na welke gezinsstructuren aanwezig zijn en hoe we deze interacties kunnen veranderen. We zullen samen in gesprek gaan, een handelingsplan opstellen en de band tussen de gezinsleden en hun context bewaken.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht in praktijk ‘Achter de Regenboog’.