Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Rebekka Van Caekenberghe, erkend psychologe bij de psychologencommissie en aangesloten bij de volgende verenigingen:

  • Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie
  • Belgische Federatie van Psychologen
  • Belgisch Instituut voor Psychotrauma
  • Integrativa
  • EMDR Belgium

In juli 2011 behaalde ik mijn licentiaats- of masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent: dit impliceert een universitaire opleiding van 5 jaar, met inbegrip van een stage.

In het verleden nam ik deel aan verschillende vormingen omtrent ouderbegeleiding, ontwikkelingsstoornissen, burn-out, suïcidepreventie, gedragsproblemen en echtscheiding. Om mijn professionaliteit en expertise verder te onderhouden, ben ik aangesloten als netwerkpartner bij Traumazorg (https://www.traumazorg.net/index.html)

Als therapie-opleiding koos ik voor Psychotraumatologie, ondersteund door het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, die de hefboom is voor verandering.

Als gespecialiseerd psychotherapeut tracht ik getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Zo kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Ik voltooide eveneens een EMDR-traject binnen Integrativa (erkende opleiding EMDR Belgium) en startte nu met de EMDR-opleiding voor Kinderen en Adolescenten.

Sinds januari 2017 ben ik aan de slag als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen terecht in mijn praktijk ‘Achter de Regenboog’.