Amber

Kinderen, jongeren, volwassenen & gezinnen

Rebekka

Kinderen, jongeren, volwassenen
Trauma
Gedrags- en emotionele
moeilijkheden: boosheid, verdriet,
emotieregulatie en verwerking
Getuige van of meemaken van een
traumatische gebeurtenis
Angsten, waaronder faalangstStemmingsmoeilijkheden,
neerslachtigheid
Onzekerheid, zelfbeeld en –
vertrouwen
Levens- en zingevingsvragen
Gepest worden of pestgedragSlaapproblemen
Negatieve -en/of piekergedachtenRelatiemoeilijkheden
Moeilijke omgang met anderen,
conflicten, sociale situaties…
Angsten en stress
HooggevoeligheidBurn-out
Verwerking van en omgaan met
(vecht)scheiding
Moeilijkheden in het sociaal contact
Rouw/verliesEmotionele problematiek (o.a. laag
zelfbeeld)
Burn-outLeerproblemen (dyslexie,
dyscalculie, hoogbegaafdheid)
Depressieve klachtenRouw/verlieservaring