Momenteel zijn er geen nieuwe aanmeldingen mogelijk voor therapie binnen vestiging Hansbeke.

Rebekka

Rebekka

Kinderen, jongeren, volwassenen
Trauma
Getuige van of meemaken van een
traumatische gebeurtenis
Levensvragen en zingeving
Stemmingsmoeilijkheden,
neerslachtigheid
Angsten en stress
Burn-out
Moeilijkheden in het sociaal contact
Emotionele problematiek (o.a. laag
zelfbeeld)
Rouw/verlieservaring

Katleen

Katleen

Jongeren en volwassenen
Hooggevoeligheid
Persoonlijke ontwikkeling
Levensvragen en zingeving
Burn out, bore out
Stress, energie balans
Omgaan met verdriet, boosheid, angst
Vragen rond identiteit
Lichamelijke klachten die medisch onvoldoende kunnen worden verklaard
Verwerking kinder- en jeugdtijd

Caro

Carolien

Jongvolwassenen, volwassenen en koppels
Moeilijkheden in relaties (binnen vriendschappen, het gezin, een relatie)
Invloed gezin van herkomst op huidige leven
Levens- en zingevingsvragen
Identiteitsvragen en gendervragen
Omgaan met verlies en rouw
Stress klachten
Agressiebeheersing en emotieregulatie
Stemming moeilijkheden, neerslachtigheid
Zelfbeeld
Dader- en slachtoffer begeleiding
Relatietherapie

Sandy

Sandy

Kinderen, jongeren en volwassenen
Rouw en verlies (verlies van veiligheid, verlies van vertrouwen in mensen/mannen, verlies van toekomstvisie, verlies van een deel van je gezondheid…)
Traumagerelateerde klachten
Stress, piekeren
Angst(aanvallen)
Slachtoffers van verkrachting, seksueel misbruik

Lisa

Lisa

Kinderen, volwassenen en gezinnen
Relatiemoeilijkheden
Gedrags- en emotionele moeilijkheden
Psychosomatische klachten
Slaapproblemen
Stress
Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
Ontwikkelings-achterstanden
Psychosociale ondersteuning
Gezinsondersteuning
Problematische communicatie- en interactiepatronen

Katrien

Katrien

Kinderen en jongeren
Breed verlies en rouw (verlies van een dierbare, (v)echtscheiding, verlies van contact met een ouder, verlies van een huisdier, verlies van liefdevolle aandacht, verlies aan zelfvertrouwen, verhuizing, pesterijen, verlies aan veiligheid, ziekte of ongeval, … )
Emotionele pijn
Groeiprocessen: groei en identiteit
Gedrags – en emotionele moeilijkheden
Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
Psychosociale ondersteuning