• Getuige van of meemaken van een traumatische gebeurtenis.
 • Stemmingsmoeilijkheden
 • Neerslachtigheid
 • Levens- en zingevingsvragen
 • Slaapproblemen
 • Relatiemoeilijkheden
 • Angsten en stress
 • Burn-out
 • Moeilijkheden in het sociaal contact.
 • Emotionele problematiek (o.a. laag zelfbeeld)
 • Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid).
 • Rouw/verlieservaring
 • ADHD, autisme.