Rebekka

Rebekka

Kinderen, jongeren, volwassenen
Trauma
Getuige van of meemaken van een
traumatische gebeurtenis
Stemmingsmoeilijkheden,
neerslachtigheid
Levens- en zingevingsvragen
Slaapproblemen
Relatiemoeilijkheden
Angsten en stress
Burn-out
Moeilijkheden in het sociaal contact
Emotionele problematiek (o.a. laag
zelfbeeld)
Leerproblemen (dyslexie,
dyscalculie, hoogbegaafdheid)
Rouw/verlieservaring

Amber

Amber

Kinderen, jongeren, volwassenen & gezinnen
Gedrags- en emotionele
moeilijkheden: boosheid, verdriet,
emotieregulatie en verwerking
Angsten, waaronder faalangst
Onzekerheid, zelfbeeld en –
vertrouwen
Gepest worden of pestgedrag
Negatieve -en/of piekergedachten
Moeilijke omgang met anderen,
conflicten, sociale situaties…
Hooggevoeligheid
Verwerking van en omgaan met
(vecht)scheiding
Rouw/verlies
Burn-out
Depressieve klachten

Annelies

Annelies

Jongeren, volwassenen
Weerbaarheid
Identiteitsontwikkeling
Stress
Burn-out
Angst- en paniekaanvallen
Faalangst
Emotieregulatie
Levens- en zingevingsvragen
Relatiemoeilijkheden
Angsten en stress
Zelfbeeld
Depressieve klachten
Sociale vaardigheden
Algemeen het gevoel hebben vast te lopen

Katleen

Katleen

Jongeren en volwassenen
Hooggevoeligheid
Persoonlijke ontwikkeling
Levensvragen en zingeving
Burn out, bore out
Stress, energie balans
Omgaan met verdriet, boosheid, angst
Vragen rond identiteit
Lichamelijke klachten die medisch onvoldoende kunnen worden verklaard
Verwerking kinder- en jeugdtijd

Carolien

Carolien

Jongvolwassenen, volwassenen en koppels
Moeilijkheden in relaties (binnen vriendschappen, het gezin, een relatie)
Invloed gezin van herkomst op huidige leven
Levens- en zingevingsvragen
Identiteitsvragen en gendervragen
Omgaan met verlies en rouw
Stress klachten
Agressiebeheersing en emotieregulatie
Stemming moeilijkheden, neerslachtigheid
Zelfbeeld
Dader- en slachtoffer begeleiding
Relatietherapie

Lisa

Lisa

Kinderen, volwassenen en gezinnen
Relatiemoeilijkheden
Gedrags- en emotionele moeilijkheden
Psychosomatische klachten
Slaapproblemen
Stress
Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
Ontwikkelings-achterstanden
Psychosociale ondersteuning
Gezinsondersteuning
Problematische communicatie- en interactiepatronen