Rebekka

Rebekka

Kinderen, jongeren, volwassenen
Trauma
Getuige van of meemaken van een
traumatische gebeurtenis
Stemmingsmoeilijkheden,
neerslachtigheid
Levens- en zingevingsvragen
Slaapproblemen
Relatiemoeilijkheden
Angsten en stress
Burn-out
Moeilijkheden in het sociaal contact
Emotionele problematiek (o.a. laag
zelfbeeld)
Leerproblemen (dyslexie,
dyscalculie, hoogbegaafdheid)
Rouw/verlieservaring

Amber

Amber

Kinderen, jongeren, volwassenen & gezinnen
Gedrags- en emotionele
moeilijkheden: boosheid, verdriet,
emotieregulatie en verwerking
Angsten, waaronder faalangst
Onzekerheid, zelfbeeld en –
vertrouwen
Gepest worden of pestgedrag
Negatieve -en/of piekergedachten
Moeilijke omgang met anderen,
conflicten, sociale situaties…
Hooggevoeligheid
Verwerking van en omgaan met
(vecht)scheiding
Rouw/verlies
Burn-out
Depressieve klachten

Annelies

Annelies

Jongeren, volwassenen
Weerbaarheid
Identiteitsontwikkeling
Stress
Burn-out
Angst- en paniekaanvallen
Faalangst
Emotieregulatie
Levens- en zingevingsvragen
Relatiemoeilijkheden
Angsten en stress
Zelfbeeld
Depressieve klachten
Sociale vaardigheden
Algemeen het gevoel hebben vast te lopen

Lisa

Lisa

Kinderen, volwassenen en gezinnen
Relatiemoeilijkheden
Gedrags- en emotionele moeilijkheden
Psychosomatische klachten
Slaapproblemen
Stress
Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
Ontwikkelings-achterstanden
Psychosociale ondersteuning
Gezinsondersteuning
Problematische communicatie- en interactiepatronen