Momenteel zijn er geen nieuwe aanmeldingen mogelijk voor therapie binnen vestiging Hansbeke.

Visie kinderen

Kinderen en jongerenkunnen diverse moeilijkheden tegenkomen doorheen hun ontwikkeling. Soms gebeurt er iets ingrijpends in het leven van uw kind, loopt het vast en is er (even) hulp nodig om verder te geraken.

Het is niet altijd mogelijk om als omgeving de zorgen van uw kind te verlichten. Kinderen en jongeren zijn soms zoekende naar de manier waarop ze hun emoties kunnen uiten. Een kinderpsycholoog/kindertherapeut kan helpen door hen te begeleiden naar een taal die voor het kind of de jongere werkt.

Tijdens de psychotherapie staat de beleving van uw kind centraal. Met warme aandacht en zorg blijven we stilstaan bij de emotionele pijn en maken we ruimte voor zijn/haar binnenwereld. We zien kinderen en jongeren als individuen die reageren op een voor hen ingrijpende gebeurtenis. We onderzoeken samen wat achter het gedrag zit. Zonder oordeel, maar met een onvoorwaardelijke aandacht gaan we op zoek naar wat in hoofd en hart uniek is. Er wordt gepraat en gewerkt rond gevoelens, gedachten en gedrag met als doel dat jouw kind zich beter gaat voelen.

Als ouder kan u, via ouder-en/of gezinsgesprekken terecht voor opvoedkundig advies bij collega Lisa. Voor individuele begeleidingen bij zowel Rebekka, Lisa als Katrien. Katrien focust op verlieservaringen (rouw) en het stimuleren van het zelfbeeld en sociale vaardigheden. Rebekka heeft expertise in trauma en EMDR en Lisa in ontwikkelingsstoornissen, emotieregulatie en zelfvertrouwen. Ook tijdens de individuele trajecten worden ouders intensief betrokken.

Visie volwassenen

Kampt u met grote zorgen en klachten die u zelf of uw omgeving niet meer kan verlichten?

Gaat u momenteel door een moeilijke periode?

Soms gebeurt er iets ingrijpend in ons leven, lopen we vast en hebben we (even) hulp nodig om verder te geraken.

WE GAAN SAMEN OP WEG

Een psycholoog/psychotherapeut kan helpen door met u te praten en te werken rond gevoelens en gedachten, zodat u zich stilaan terug sterker en beter voelt.

Psychotherapie kan er zijn om bepaalde ingrijpende ervaringen te verwerken waar u nog moeilijk alleen mee om kan.

Psychotherapie bij volwassenen, stress en burn-out een voorbeeld

Een burn-out is een vorm van psychische vermoeidheid. Het is in de meeste gevallen het gevolg van jarenlange overspanning en negatieve stress op het werk.

Personen die te maken krijgen met een burn-out zijn letterlijk opgebrand en uitgeblust. Ze hebben het gevoel dat ze niet meer tot rust kunnen komen en niet meer genieten van het leven. Mensen met een burn-out hebben al te lang gebruik gemaakt van hun reserves en voelen zich leeg. Hun engagement en motivatie zijn sterk afgenomen en ze beginnen te twijfelen aan zichzelf en het nut van hun werk. Ze hebben het gevoel te falen en voelen zich niet meer gelukkig in hun job. Zaken die hen eerst energie gaven, worden meer een meer een opgave. Ze slapen slechter, zijn sneller geïrriteerd, worden cynisch of worden juist erg gelaten.

Een eerste stap in het proces is het durven (h)erkennen dat men een burn-out heeft en dit niet te ervaren als “falen”. Een burn-out is een noodrem die ons de kans geeft stil te staan bij onszelf, te reflecteren over onze work/life balans en op basis daarvan constructieve stappen te ondernemen.

Visie trauma

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee, een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.

Iedere gebeurtenis die iemand zijn integriteit, capaciteiten en functioneren aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke catastrofes (aardbevingen, orkanen), ongevallen, seksueel misbruik, terroristische daden en allerlei andere vormen van geweld, maar ook aan de ‘minder duidelijke’ situaties zoals emotionele verwaarlozing, psychologische manipulatie of gepest worden.

Als psychotraumatologe en lid van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie tracht ik te voorzien in diagnostiek en gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling van mensen die getraumatiseerd zijn en hun omgeving.

Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

We werken aan de hand van drie fases: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase. Hierbij hebben we de nodige aandacht voor de therapeutische relatie en zelfzorg.