Visie kinderen

Kinderen kunnen diverse moeilijkheden tegenkomen doorheen hun ontwikkeling. Soms gebeurt er iets ingrijpends in het leven van uw kind, loopt het vast en is er (even) hulp nodig om verder te geraken.

Het is niet altijd mogelijk om als omgeving de zorgen van uw kind te verlichten. Een kinderpsycholoog/kindertherapeut kan helpen door met uw kind te praten, te spelen en te tekenen. Er wordt gepraat en gewerkt rond gevoelens en gedachten, zodat het kind zich beter gaat voelen.

(Psycho)therapie kan er zijn om bepaalde ervaringen te verwerken waar een kind moeilijk alleen mee om kan. Binnen de therapie stellen we het kind centraal en werken we op maat van de cliënt. We bekijken samen wat er aan de hand is en proberen je kind zo goed mogelijk te helpen.

(Psycho)therapie bij kinderen, angst als voorbeeld

Angst, een normale emotie die verlammend wordt als jouw kind niet meer optimaal functioneert binnen zijn systeem (school, gezin, sociaal netwerk).

Deze angst leidt tot stress, een gevoel van ziek zijn en spanning tot het kind er helemaal wordt door overspoeld.

Uw kind klaagt over lichamelijke klachten, nachtmerries, slaapproblemen en begint bepaalde activiteiten te vermijden. Gevoelens van hopeloosheid, verdriet en woede overheersen.

Het kan bij zo een situatie raadzaam en interessant zijn om een psychologe of kindertherapeut te consulteren.

We gaan aan de slag met de gedachten die door uw zoon/dochter zijn hoofd spoken en hoe deze de symptomen in stand houden.

Ontspanning, emotieregulatie, mindfulness, ademhalingsoefeningen zijn belangrijke stappen om samen met de ouders perspectief te creëren. Zo nemen we constructieve stappen in de richting van een positieve verandering en verlichting van de klachten.

Visie volwassenen

Kampt u met grote zorgen en klachten die u zelf of uw omgeving niet meer kan verlichten?

Gaat u momenteel door een moeilijke periode?

Soms gebeurt er iets ingrijpend in ons leven, lopen we vast en hebben we (even) hulp nodig om verder te geraken.

WE GAAN SAMEN OP WEG

Een psycholoog/psychotherapeut kan helpen door met u te praten en te werken rond gevoelens en gedachten, zodat u zich stilaan terug sterker en beter voelt.

Psychotherapie kan er zijn om bepaalde ingrijpende ervaringen te verwerken waar u nog moeilijk alleen mee om kan.

Psychotherapie bij volwassenen, stress en burn-out een voorbeeld

Een burn-out is een vorm van psychische vermoeidheid. Het is in de meeste gevallen het gevolg van jarenlange overspanning en negatieve stress op het werk.

Personen die te maken krijgen met een burn-out zijn letterlijk opgebrand en uitgeblust. Ze hebben het gevoel dat ze niet meer tot rust kunnen komen en niet meer genieten van het leven. Mensen met een burn-out hebben al te lang gebruik gemaakt van hun reserves en voelen zich leeg. Hun engagement en motivatie zijn sterk afgenomen en ze beginnen te twijfelen aan zichzelf en het nut van hun werk. Ze hebben het gevoel te falen en voelen zich niet meer gelukkig in hun job. Zaken die hen eerst energie gaven, worden meer een meer een opgave. Ze slapen slechter, zijn sneller geïrriteerd, worden cynisch of worden juist erg gelaten.

Een eerste stap in het proces is het durven (h)erkennen dat men een burn-out heeft en dit niet te ervaren als “falen”. Een burn-out is een noodrem die ons de kans geeft stil te staan bij onszelf, te reflecteren over onze work/life balans en op basis daarvan constructieve stappen te ondernemen.

Visie trauma

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee, een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.

Iedere gebeurtenis die iemand zijn integriteit, capaciteiten en functioneren aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke catastrofes (aardbevingen, orkanen), ongevallen, seksueel misbruik, terroristische daden en allerlei andere vormen van geweld, maar ook aan de ‘minder duidelijke’ situaties zoals emotionele verwaarlozing, psychologische manipulatie of gepest worden.

Als psychotraumatologe en lid van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie tracht ik te voorzien in diagnostiek en gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling van mensen die getraumatiseerd zijn en hun omgeving.

Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

We werken aan de hand van drie fases: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase. Hierbij hebben we de nodige aandacht voor de therapeutische relatie en zelfzorg.