Praktijkcoördinator Antwerpen en Hansbeke, psycholoog-traumatherapeut Hansbeke (momenteel zijn er geen nieuwe aanmeldingen mogelijk voor therapie binnen vestiging Hansbeke.)

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Rebekka Van Caekenberghe, praktijkcoördinator, erkend psychologe bij de psychologencommissie, EMDR-practioner en psychotraumatoolog.

Achter de Regenboog, praktijk voor psychotherapie, kent een samenwerkingsverband die zich uitstrekt over regio Antwerpen en Deinze (Hansbeke). Het team bestaat uit warme en kwaliteitsvolle psychotherapeuten met elk hun expertise. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht in praktijk ‘Achter de Regenboog’.

Als praktijkcoördinator-psychologe oriënteer ik de aanmeldingen (van zowel Antwerpen als Hansbeke) en behandel ik zelf cliënten te Hansbeke.
Lisa en Katrien zijn tevens werkzaam in Hansbeke.
Katleen, Caro en Sandy werken op verschillende locaties verspreid over breed Antwerpen (zie adres en contactgegevens onder het luikje ‘praktisch’)

Ik ben lid van de psychologencommissie en aangesloten bij de volgende verenigingen:

 • Belgisch Instituut voor Psychotrauma
 • Integrativa
 • EMDR Belgium
 • Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen
 • Schematherapie Vlaanderen

In juli 2011 behaalde ik mijn licentiaats- of masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent: dit impliceert een universitaire opleiding van 5 jaar, met inbegrip van een stage.

In het verleden nam ik deel aan verschillende vormingen omtrent ouderbegeleiding, ontwikkelingsstoornissen, burn-out, suïcidepreventie, gedragsproblemen en echtscheiding.

Als therapie-opleiding koos ik voor Psychotraumatologie, ondersteund door het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Binnen deze 2-jarige opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, die de hefboom is voor verandering.

Als gespecialiseerd psychotherapeut tracht ik getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden. Zo kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Ik voltooide eveneens een EMDR-traject binnen Integrativa (erkende opleiding EMDR Belgium, practioner) en de basisopleiding binnen de schematherapie. Verder rondde ik mijn EMDR-opleiding voor Kinderen en Adolescenten in december 2021 af.

Andere gevolgde workshops en opleidingen:

 • Sekscounseling, Centrum voor Afstandsonderwijs (i.o)
 • Drie-daagse opleiding in EMDR-specialisatie, de Versnellingsbak: Integrativa
 • Schematherapie bij kinderen en jongeren: Schematherapie Vlaanderen
 • Schematherapie en de gezonde volwassene: Schematherapie Vlaanderen
 • Workshop rouw en verlies bij kinderen en jongeren: Rouw- en Verlies Vlaanderen
 • 1-daagse opleiding rond rouw: Rouw en Verlies Vlaanderen
 • Mindfulness bij kinderen en jongeren

Sinds januari 2017 ben ik aan de slag als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut.
Ik fungeer ook als gespecialiseerde behandelaar voor de FGP en ben aangesloten bij het psychologennetwerk van POBOS.